قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

کد :
DLP-2723
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

7,200,000ریال
7,200,000 ریال 0 ریال
تعداد :
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 40

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

1,750,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

2,800,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

2,500,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

4,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

5,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

3,900,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

5,550,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

4,950,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

7,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

9,200,000 ریال
قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

موجود
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه2×5

قاب تابلو روان دو طرفه2×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه3×5

قاب تابلو روان دو طرفه3×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه4×5

قاب تابلو روان دو طرفه4×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه6×5

قاب تابلو روان دو طرفه6×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه7×5

قاب تابلو روان دو طرفه7×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه8×5

قاب تابلو روان دو طرفه8×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه9×5

قاب تابلو روان دو طرفه9×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه10×5

قاب تابلو روان دو طرفه10×5

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه2×6

قاب تابلو روان دو طرفه2×6

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه3×6

قاب تابلو روان دو طرفه3×6

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

موجود
قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

موجود
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟