قاب تابلو روان 4×2

کد :
DLP-2518
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

4,050,000ریال
4,050,000 ریال 0 ریال
تعداد :
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 50

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان 2×2

قاب تابلو روان 2×2

2,200,000 ریال
قاب تابلو روان 3×2

قاب تابلو روان 3×2

3,150,000 ریال
قاب تابلو روان 2×3

قاب تابلو روان 2×3

3,000,000 ریال
قاب تابلو روان 3×3

قاب تابلو روان 3×3

4,300,000 ریال
قاب تابلو روان 4×3

قاب تابلو روان 4×3

5,600,000 ریال
قاب تابلو روان 2×4

قاب تابلو روان 2×4

3,850,000 ریال
قاب تابلو روان 3×4

قاب تابلو روان 3×4

5,500,000 ریال
قاب تابلو روان 4×4

قاب تابلو روان 4×4

7,150,000 ریال
قاب تابلو روان 2×1

قاب تابلو روان 2×1

1,350,000 ریال
قاب تابلو روان 3×1

قاب تابلو روان 3×1

1,950,000 ریال
قاب تابلو روان 4×1

قاب تابلو روان 4×1

2,550,000 ریال
قاب تابلو روان 1×1

قاب تابلو روان 1×1

موجود
قاب تابلو روان 5×1

قاب تابلو روان 5×1

موجود
قاب تابلو روان 6×1

قاب تابلو روان 6×1

موجود
قاب تابلو روان 7×1

قاب تابلو روان 7×1

موجود
قاب تابلو روان 8×1

قاب تابلو روان 8×1

موجود
قاب تابلو روان 9×1

قاب تابلو روان 9×1

موجود
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

موجود
قاب تابلو روان 1×2

قاب تابلو روان 1×2

موجود
قاب تابلو روان 5×2

قاب تابلو روان 5×2

موجود
قاب تابلو روان6×2

قاب تابلو روان6×2

موجود
قاب تابلو روان 7×2

قاب تابلو روان 7×2

موجود
قاب تابلو روان 8×2

قاب تابلو روان 8×2

موجود
قاب تابلو روان9×2

قاب تابلو روان9×2

موجود
قاب تابلو روان 10×2

قاب تابلو روان 10×2

موجود
قاب تابلو روان 1×3

قاب تابلو روان 1×3

موجود
قاب تابلو روان 5×3

قاب تابلو روان 5×3

موجود
قاب تابلو روان 6×3

قاب تابلو روان 6×3

موجود
قاب تابلو روان 7×3

قاب تابلو روان 7×3

موجود
قاب تابلو روان 8×3

قاب تابلو روان 8×3

موجود
قاب تابلو روان9×3

قاب تابلو روان9×3

موجود
قاب تابلو روان10×3

قاب تابلو روان10×3

موجود
قابلو تابلو روان1×4

قابلو تابلو روان1×4

موجود
قاب تابلو روان 5×4

قاب تابلو روان 5×4

موجود
قاب تابلو روان6×4

قاب تابلو روان6×4

موجود
قاب تابلو روان 7×4

قاب تابلو روان 7×4

موجود
قاب تابلو روان 8×4

قاب تابلو روان 8×4

موجود
قاب تابلو روان9×4

قاب تابلو روان9×4

موجود
قاب تابلو روان 10×4

قاب تابلو روان 10×4

موجود
قاب تابلو روان 1×5

قاب تابلو روان 1×5

موجود
قاب تابلو روان 2×5

قاب تابلو روان 2×5

موجود
قاب تابلو روان 3×5

قاب تابلو روان 3×5

موجود
قاب تابلو روان 4×5

قاب تابلو روان 4×5

موجود
قاب تابلو روان 5×5

قاب تابلو روان 5×5

موجود
قاب تابلو روان 6×5

قاب تابلو روان 6×5

موجود
قاب تابلو روان 8×5

قاب تابلو روان 8×5

موجود
قاب تابلو روان 9×5

قاب تابلو روان 9×5

موجود
قاب تابلو روان 10×5

قاب تابلو روان 10×5

موجود
قاب تابلو روان 1×6

قاب تابلو روان 1×6

موجود
قاب تابلو روان 2×6

قاب تابلو روان 2×6

موجود
قاب تابلو روان 3×6

قاب تابلو روان 3×6

موجود
قاب تابلو روان 4×6

قاب تابلو روان 4×6

موجود
قاب تابلو روان 5×6

قاب تابلو روان 5×6

موجود
قاب تابلو روان 6×6

قاب تابلو روان 6×6

موجود
قاب تابلو روان 7×6

قاب تابلو روان 7×6

موجود
قاب تابلو روان 8×6

قاب تابلو روان 8×6

موجود
قاب تابلو روان 9×6

قاب تابلو روان 9×6

موجود
قاب تابلو روان 10×6

قاب تابلو روان 10×6

موجود
قاب تابلو روان 7×5

قاب تابلو روان 7×5

موجود
قاب تابلو روان 1×7

قاب تابلو روان 1×7

موجود
قاب تابلو روان 2×7

قاب تابلو روان 2×7

موجود
قاب تابلو روان 3×7

قاب تابلو روان 3×7

موجود
قاب تابلو روان4×7

قاب تابلو روان4×7

موجود
قاب تابلو روان 5×7

قاب تابلو روان 5×7

موجود
قاب تابلو روان 6×7

قاب تابلو روان 6×7

موجود
قاب تابلو روان 7×7

قاب تابلو روان 7×7

موجود
قاب تابلو روان 9×7

قاب تابلو روان 9×7

موجود
قاب تابلو روان 10×7

قاب تابلو روان 10×7

موجود
قاب تابلو روان 8×7

قاب تابلو روان 8×7

موجود
قاب تابلو روان 1×8

قاب تابلو روان 1×8

موجود
قاب تابلو روان 2×8

قاب تابلو روان 2×8

موجود
قاب تابلو روان 3×8

قاب تابلو روان 3×8

موجود
قاب تابلو روان 4×8

قاب تابلو روان 4×8

موجود
قاب تابلو روان 5×8

قاب تابلو روان 5×8

موجود
قاب تابلو روان 6×8

قاب تابلو روان 6×8

موجود
قاب تابلو روان 7×8

قاب تابلو روان 7×8

موجود
قاب تابلو روان 9×8

قاب تابلو روان 9×8

موجود
قاب تابلو روان 10×8

قاب تابلو روان 10×8

موجود
قاب تابلو روان 1×9

قاب تابلو روان 1×9

موجود
قاب تابلو روان 2×9

قاب تابلو روان 2×9

موجود
قاب تابلو روان 3×9

قاب تابلو روان 3×9

موجود
قاب تابلو روان 4×9

قاب تابلو روان 4×9

موجود
قاب تابلو روان 5×9

قاب تابلو روان 5×9

موجود
قاب تابلو روان 6×9

قاب تابلو روان 6×9

موجود
قاب تابلو روان 7×9

قاب تابلو روان 7×9

موجود
قاب تابلو روان 8×9

قاب تابلو روان 8×9

موجود
قاب تابلو روان 9×9

قاب تابلو روان 9×9

موجود
قاب تابلو روان 10×9

قاب تابلو روان 10×9

موجود
قاب تابلو روان 1×10

قاب تابلو روان 1×10

موجود
قاب تابلو روان 2×10

قاب تابلو روان 2×10

موجود
قاب تابلو روان 3×10

قاب تابلو روان 3×10

موجود
قاب تابلو روان4×10

قاب تابلو روان4×10

موجود
قاب تابلو روان 5×10

قاب تابلو روان 5×10

موجود
قاب تابلو روان 6×10

قاب تابلو روان 6×10

موجود
قاب تابلو روان 7×10

قاب تابلو روان 7×10

موجود
قاب تابلو روان 8×10

قاب تابلو روان 8×10

موجود
قاب تابلو روان 9×10

قاب تابلو روان 9×10

موجود
قاب تابلو روان 10×10

قاب تابلو روان 10×10

موجود
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟